TIEDOTE 2.01.2023

Sjöman Helsingin Nosturit Oy (0410387-5) on 19.12.2022 allekirjoitetulla liiketoimintakaupalla myynyt yhtiön haalausliiketoiminnan Teollisuusmuutot Oy:lle (0429713-9). Liiketoiminta siirtyy Teollisuusmuutoille maanantaista 2.1.2023 lähtien.

Kaupan tarkoituksena on toteuttaa haalaustoiminnan hallittu sukupolvenvaihdos. Sjömanin haalaustoiminnan avainhenkilöt jatkavat toistaiseksi siirtyvässä haalaustoiminnassa, mutta Sjömanin palveluksessa. Sjömanin haalaustiimi on sitoutunut työskentelemään turvatakseen asiakkaiden haalausprojektien osaamisen mahdollisimman sujuvan siirtymisen uudelle toimijalle. Teollisuusmuutot ja Sjöman ovat tehneet tiivistä yhteistyötä erilaisissa projekteissa jo 1970 -luvulta lähtien, joten uskomme että osaamisen siirtyminen tiimissä sujuu kitkattomasti.


Yhteistyö haalausprojekteissa jatkuu myös valtakunnallista kokonaispalvelua tarjoavan tiimin kuljetuksia hoitavan Mäntylä E & E Ky:n kanssa.

Sjöman haalauksen yhteystiedot säilyvät ennallaan. Lisäksi yhteyshenkilöinä Teollisuusmuutoilla toimivat toimitusjohtaja Ilkka Korhonen ja työpäällikkö Antti Jyrkänne.

https://www.teollisuusmuutot.fi/

Yhteystiedot
Ari Martti, puh. 040-7516727
ari.martti@sjoman.com

Ilkka Korhonen
ilkka.korhonen@teollisuusmuutot.fi
Puh. 0400-627 662

Lisätietoja liiketoimintakaupasta myös:
Jan Sjöman
0400 425 795
jan.sjoman@sjoman.com

Antti Jyrkänne
antti.jyrkanne@teollisuusmuutot.fi
Puh. 0400-921 341

YHTEISTYÖSSÄ:

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2023!

Tänäkin vuonna olemme kohdistaneet tukemme vaikeassa tilanteessa oleville lapsille ja nuorille.
Maailman poikkeuksellisista tilanteista johtuen tuen tarve on erityisen suuri.

Tuen kohteiksi olemme valinneet:
Helsingin Diakonissalaitos – Vamos ohjelma
https://www.hdl.fi/

HelsinkiMissio – Nuorten kriisipiste
https://www.helsinkimissio.fi/

Raide ry – Ehkäisevä päihdetyö
https://raide.info/

Kymenlaakson Ensi- ja Turvakotiyhdistys
https://ensijaturvakotienliitto.fi/kymenlaaksonensijaturvakoti/

Kiitämme kuluvasta vuodesta ja toivotamme kaikille hyvää ja rauhallista joulua!
Sjöman Helsingin Nosturit Oy – KehäLiftit – Kuljetusliike Jouni Meling Oy

RELEASE 30.06.2022

Kymen Nostokone Oy (3096555-9) has sold the company’s operations to Sjöman Helsingin Nosturit Oy (0410387-5) in a business transaction signed on June 30, 2022. The business will move from Monday 4 July 2022.

The purpose of the transaction is to continue, strengthen and develop Kymen Nostokone’s stable and long-term business in its operating area. Respecting the long history of Kymen Nostokone and the tradition of family business in Kymenlaakso, which started already in 1955, the change and development of the business continues even stronger. In the trade negotiations between the companies, the companies’ similar business culture and service concept have been reviewed, as a prerequisite for the successful continuation of operations after the trade. Both companies see their employees as their most important asset. Through business deals and future cooperation, the companies are looking for a broad basis for the long-term, customer- and people-oriented development of operations.

“Long-term, customer-oriented operation in today’s crane market requires continuous development and investments. We concluded that the most natural way for us to do this is to look for a partner that is as suitable as possible. We wanted a partner for crane operations whose operations always guarantee more efficient and versatile service for customers and a developing and advanced employer for our employees. Sjöman was the most natural choice for us as a partner for this,” says Kymen Nostokone’s CEO, entrepreneur Olavi Metsola.

“I would like to thank the entrepreneurial couple Olavi Metsola and Maria Sonntag for the work they have done, which we humbly accept in return. Olavi and Maria have promised to assist and consult in the operation in the future as well, and we are happy to use their regional expertise. We warmly welcome all Metsola employees to our community. In this store too, I believe that one plus one is more than two”, says Jan Sjöman, CEO of Sjöman Helsingin Nosturit Oy and entrepreneur.

Contacts
Jan Sjöman
0400 425 795
jan.sjoman@sjoman.com

Olavi Metsola
050 343 8007
olavi.metsola@kymennostokone.fi


Tom Sjöman
0400 462 937
tom.sjoman@sjoman.com

Maria Sonntag
0440 600 689
maria.sonntag@kymennostokone.fi


The order numbers remain the same:

Kymen Nostokone 0500 790 076
Kari Hovi
Kehä-Liftit 05- 225 2850
Harri Marttila
Timo Mustonen

TIEDOTE 30.06.2022

Kymen Nostokone Oy (3096555-9) on 30.6.2022 allekirjoitetulla liiketoimintakaupalla myynyt yhtiön liiketoiminnan Sjöman Helsingin Nosturit Oy:lle (0410387-5). Liiketoiminta siirtyy maanantaista 4.7.2022 lähtien.

Kaupan tarkoituksena on jatkaa, vahvistaa ja kehittää Kymen Nostokoneen toiminta-alueellaan harjoittamaa vakaata ja pitkäjänteistä liiketoimintaa. Kymen Nostokoneen pitkää historiaa ja jo vuodesta 1955 alkanutta kymenlaaksolaista perheyritystoiminnan perinnettä kunnioittaen yritystoiminnan muutos ja kehityskulku jatkuu entistä vahvempana.
Yhtiöiden välisissä kauppaneuvotteluissa on käyty läpi erityisesti yhtiöiden keskenään samankaltaista liiketoimintakulttuuria ja palvelukonseptia, edellytyksenä onnistuneelle toimintojen jatkamiselle kaupan jälkeen. Tärkeimpänä voimavarana molemmat yritykset näkevät työntekijänsä. Liiketoimintakaupalla ja tulevalla yhteistyöllä yhtiöt hakevat laajaa pohjaa toimintojen pitkäjänteiseen, asiakas- ja ihmiskeskeiseen kehittämiseen.

”Pitkäjänteinen, asiakaskeskeinen operointi tämän päivän nosturimarkkinoilla edellyttää toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja investointeja.Totesimme, että meille luontevin tapa tähän on etsiä mahdollisimman sopiva kumppani. Halusimme nosturitoiminnalle partnerin, jonka toiminta takaa asiakkaille aina tehokkaampaa ja monipuolisempaa palvelua sekä työntekijöillemme kehittyvän ja edistyneen työnantajan. Sjöman oli meille tähän luontevin kumppanivalintatoteaa Kymen Nostokoneen toimitusjohtaja, yrittäjä Olavi Metsola.

”Haluan kiittää yrittäjäpariskunta Olavi Metsolaa ja Maria Sonntagia heidän tekemästään työstä, jonka nöyrästi otamme vastataksemme. Olavi ja Maria ovat lupautuneet avustamaan ja konsultoimaan toiminnassa myös jatkossa ja käytämme mielellämme heidän alueellista asiantuntemustaan. Toivotamme kaikki Metsolan työntekijät lämpimästi tervetulleiksi yhteisöömme. Tässäkin kaupassa uskon, että yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi”, toteaa Sjöman Helsingin Nosturit Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä Jan Sjöman.

Yhteystiedot
Jan Sjöman
0400 425 795
jan.sjoman@sjoman.com

Olavi Metsola
050 343 8007
olavi.metsola@kymennostokone.fi


Tom Sjöman
0400 462 937
tom.sjoman@sjoman.com

Maria Sonntag
0440 600 689
maria.sonntag@kymennostokone.fi

Tilausnumerot säilyvät ennallaan:
Kymen Nostokone 0500 790 076
Kari Hovi
Kehä-Liftit 05- 225 2850
Harri Marttila
Timo Mustonen

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2022!

Olemme kohdistaneen tänäkin vuonna tukemme vaikeassa tilanteessa oleville lapsille ja nuorille.
Poikkeustilanteesta johtuen tuen tarve on nyt erityisen suuri.

Tuen kohteiksi olemme valinneet:
Helsingin Diakonissalaitos – Vamos ohjelma
https://www.hdl.fi/

HelsinkiMissio – Nuorten kriisipiste
https://www.helsinkimissio.fi/

Raide ry – Ehkäisevä päihdetyö
https://raide.info/

Kymenlaakson Ensi- ja Turvakotiyhdistys
https://ensijaturvakotienliitto.fi/kymenlaaksonensijaturvakoti/

Kiitämme kuluvasta vuodesta ja toivotamme kaikille hyvää ja rauhallista joulua!
Sjöman Helsingin Nosturit Oy – KehäLiftit – Kuljetusliike Jouni Meling Oy

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2021

Tänä vuonna Sjöman Helsingin Nosturit kohdistaa tukensa vaikeassa tilanteessa oleville lapsille ja nuorille. Kohteiksemme valitsimme:

HelsinkiMission nuorten kriisipisteen

Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos nuoret

Kymenlaakson Ensi- ja Turvakotiyhdistuksen

Raide Ry:n ehkäisevän päihdetyön

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2018

Sjöman Helsingin Nosturit Oy toivottaa kaikille

Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta 2018!

Tänä vuonna kohdistamme tukemme:

-Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos ohjelmalle

-HelsinkiMission nuorten kriisipisteelle

-Team Rynkebylle syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi

HDL_Sofia_JoulukorttiYrityksille936x416_211117_BFI-520-x-102-pixHM2017

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2017

Sjöman Helsingin Nosturit Oy toivottaa kaikkille

Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä Onnellista Uutta Vuotta 2017!

Tänä vuonna kohdistamme tukemme:

-Helsingin Diakoissalaitoksen Vamos ohjelmalle

-HelsinkiMission nuorten kriisipisteelle

-Pelastakaa Lapset Ry:tä

joulukorttivalmis2016