Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2024!

Kiitämme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta ja toivotamme hyvää ja menestyksellistä uutta vuotta 2024! Olemme antaneet joululahjamme perinteiseen tapaan vaikeassa asemassa oleville lapsille ja nuorille tukemalla seuraavia, tärkeää työtä tekeviä järjestöjä:

Helsingin Diakonissalaitos – Vamos ohjelma
https://www.hdl.fi/

HelsinkiMissio – Nuorten kriisipiste
https://www.helsinkimissio.fi/

Raide ry – Ehkäisevä päihdetyö
https://raide.info/

Kymenlaakson Ensi- ja Turvakotiyhdistys
https://ensijaturvakotienliitto.fi/kymenlaaksonensijaturvakoti/

TIEDOTE 2.01.2023

Sjöman Helsingin Nosturit Oy (0410387-5) on 19.12.2022 allekirjoitetulla liiketoimintakaupalla myynyt yhtiön haalausliiketoiminnan Teollisuusmuutot Oy:lle (0429713-9). Liiketoiminta siirtyy Teollisuusmuutoille maanantaista 2.1.2023 lähtien.

Kaupan tarkoituksena on toteuttaa haalaustoiminnan hallittu sukupolvenvaihdos. Sjömanin haalaustoiminnan avainhenkilöt jatkavat toistaiseksi siirtyvässä haalaustoiminnassa, mutta Sjömanin palveluksessa. Sjömanin haalaustiimi on sitoutunut työskentelemään turvatakseen asiakkaiden haalausprojektien osaamisen mahdollisimman sujuvan siirtymisen uudelle toimijalle. Teollisuusmuutot ja Sjöman ovat tehneet tiivistä yhteistyötä erilaisissa projekteissa jo 1970 -luvulta lähtien, joten uskomme että osaamisen siirtyminen tiimissä sujuu kitkattomasti.


Yhteistyö haalausprojekteissa jatkuu myös valtakunnallista kokonaispalvelua tarjoavan tiimin kuljetuksia hoitavan Mäntylä E & E Ky:n kanssa.

Sjöman haalauksen yhteystiedot säilyvät ennallaan. Lisäksi yhteyshenkilöinä Teollisuusmuutoilla toimivat toimitusjohtaja Ilkka Korhonen ja työpäällikkö Antti Jyrkänne.

https://www.teollisuusmuutot.fi/

Yhteystiedot
Ari Martti, puh. 040-7516727
ari.martti@sjoman.com

Ilkka Korhonen
ilkka.korhonen@teollisuusmuutot.fi
Puh. 0400-627 662

Lisätietoja liiketoimintakaupasta myös:
Jan Sjöman
0400 425 795
jan.sjoman@sjoman.com

Antti Jyrkänne
antti.jyrkanne@teollisuusmuutot.fi
Puh. 0400-921 341

YHTEISTYÖSSÄ:

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2023!

Tänäkin vuonna olemme kohdistaneet tukemme vaikeassa tilanteessa oleville lapsille ja nuorille.
Maailman poikkeuksellisista tilanteista johtuen tuen tarve on erityisen suuri.

Tuen kohteiksi olemme valinneet:
Helsingin Diakonissalaitos – Vamos ohjelma
https://www.hdl.fi/

HelsinkiMissio – Nuorten kriisipiste
https://www.helsinkimissio.fi/

Raide ry – Ehkäisevä päihdetyö
https://raide.info/

Kymenlaakson Ensi- ja Turvakotiyhdistys
https://ensijaturvakotienliitto.fi/kymenlaaksonensijaturvakoti/

Kiitämme kuluvasta vuodesta ja toivotamme kaikille hyvää ja rauhallista joulua!
Sjöman Helsingin Nosturit Oy – KehäLiftit – Kuljetusliike Jouni Meling Oy

TIEDOTE 30.06.2022

Kymen Nostokone Oy (3096555-9) on 30.6.2022 allekirjoitetulla liiketoimintakaupalla myynyt yhtiön liiketoiminnan Sjöman Helsingin Nosturit Oy:lle (0410387-5). Liiketoiminta siirtyy maanantaista 4.7.2022 lähtien.

Kaupan tarkoituksena on jatkaa, vahvistaa ja kehittää Kymen Nostokoneen toiminta-alueellaan harjoittamaa vakaata ja pitkäjänteistä liiketoimintaa. Kymen Nostokoneen pitkää historiaa ja jo vuodesta 1955 alkanutta kymenlaaksolaista perheyritystoiminnan perinnettä kunnioittaen yritystoiminnan muutos ja kehityskulku jatkuu entistä vahvempana.
Yhtiöiden välisissä kauppaneuvotteluissa on käyty läpi erityisesti yhtiöiden keskenään samankaltaista liiketoimintakulttuuria ja palvelukonseptia, edellytyksenä onnistuneelle toimintojen jatkamiselle kaupan jälkeen. Tärkeimpänä voimavarana molemmat yritykset näkevät työntekijänsä. Liiketoimintakaupalla ja tulevalla yhteistyöllä yhtiöt hakevat laajaa pohjaa toimintojen pitkäjänteiseen, asiakas- ja ihmiskeskeiseen kehittämiseen.

”Pitkäjänteinen, asiakaskeskeinen operointi tämän päivän nosturimarkkinoilla edellyttää toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja investointeja.Totesimme, että meille luontevin tapa tähän on etsiä mahdollisimman sopiva kumppani. Halusimme nosturitoiminnalle partnerin, jonka toiminta takaa asiakkaille aina tehokkaampaa ja monipuolisempaa palvelua sekä työntekijöillemme kehittyvän ja edistyneen työnantajan. Sjöman oli meille tähän luontevin kumppanivalintatoteaa Kymen Nostokoneen toimitusjohtaja, yrittäjä Olavi Metsola.

”Haluan kiittää yrittäjäpariskunta Olavi Metsolaa ja Maria Sonntagia heidän tekemästään työstä, jonka nöyrästi otamme vastataksemme. Olavi ja Maria ovat lupautuneet avustamaan ja konsultoimaan toiminnassa myös jatkossa ja käytämme mielellämme heidän alueellista asiantuntemustaan. Toivotamme kaikki Metsolan työntekijät lämpimästi tervetulleiksi yhteisöömme. Tässäkin kaupassa uskon, että yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi”, toteaa Sjöman Helsingin Nosturit Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä Jan Sjöman.

Yhteystiedot
Jan Sjöman
0400 425 795
jan.sjoman@sjoman.com

Olavi Metsola
050 343 8007
olavi.metsola@kymennostokone.fi


Tom Sjöman
0400 462 937
tom.sjoman@sjoman.com

Maria Sonntag
0440 600 689
maria.sonntag@kymennostokone.fi

Tilausnumerot säilyvät ennallaan:
Kymen Nostokone 0500 790 076
Kari Hovi
Kehä-Liftit 05- 225 2850
Harri Marttila
Timo Mustonen

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2022!

Olemme kohdistaneen tänäkin vuonna tukemme vaikeassa tilanteessa oleville lapsille ja nuorille.
Poikkeustilanteesta johtuen tuen tarve on nyt erityisen suuri.

Tuen kohteiksi olemme valinneet:
Helsingin Diakonissalaitos – Vamos ohjelma
https://www.hdl.fi/

HelsinkiMissio – Nuorten kriisipiste
https://www.helsinkimissio.fi/

Raide ry – Ehkäisevä päihdetyö
https://raide.info/

Kymenlaakson Ensi- ja Turvakotiyhdistys
https://ensijaturvakotienliitto.fi/kymenlaaksonensijaturvakoti/

Kiitämme kuluvasta vuodesta ja toivotamme kaikille hyvää ja rauhallista joulua!
Sjöman Helsingin Nosturit Oy – KehäLiftit – Kuljetusliike Jouni Meling Oy

RELEASE 30.06.2022

Kymen Nostokone Oy (3096555-9) has sold the company’s operations to Sjöman Helsingin Nosturit Oy (0410387-5) in a business transaction signed on June 30, 2022. The business will move from Monday 4 July 2022.

The purpose of the transaction is to continue, strengthen and develop Kymen Nostokone’s stable and long-term business in its operating area. Respecting the long history of Kymen Nostokone and the tradition of family business in Kymenlaakso, which started already in 1955, the change and development of the business continues even stronger. In the trade negotiations between the companies, the companies’ similar business culture and service concept have been reviewed, as a prerequisite for the successful continuation of operations after the trade. Both companies see their employees as their most important asset. Through business deals and future cooperation, the companies are looking for a broad basis for the long-term, customer- and people-oriented development of operations.

“Long-term, customer-oriented operation in today’s crane market requires continuous development and investments. We concluded that the most natural way for us to do this is to look for a partner that is as suitable as possible. We wanted a partner for crane operations whose operations always guarantee more efficient and versatile service for customers and a developing and advanced employer for our employees. Sjöman was the most natural choice for us as a partner for this,” says Kymen Nostokone’s CEO, entrepreneur Olavi Metsola.

“I would like to thank the entrepreneurial couple Olavi Metsola and Maria Sonntag for the work they have done, which we humbly accept in return. Olavi and Maria have promised to assist and consult in the operation in the future as well, and we are happy to use their regional expertise. We warmly welcome all Metsola employees to our community. In this store too, I believe that one plus one is more than two”, says Jan Sjöman, CEO of Sjöman Helsingin Nosturit Oy and entrepreneur.

Contacts
Jan Sjöman
0400 425 795
jan.sjoman@sjoman.com

Olavi Metsola
050 343 8007
olavi.metsola@kymennostokone.fi


Tom Sjöman
0400 462 937
tom.sjoman@sjoman.com

Maria Sonntag
0440 600 689
maria.sonntag@kymennostokone.fi


The order numbers remain the same:

Kymen Nostokone 0500 790 076
Kari Hovi
Kehä-Liftit 05- 225 2850
Harri Marttila
Timo Mustonen

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2021

Tänä vuonna Sjöman Helsingin Nosturit kohdistaa tukensa vaikeassa tilanteessa oleville lapsille ja nuorille. Kohteiksemme valitsimme:

HelsinkiMission nuorten kriisipisteen

Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos nuoret

Kymenlaakson Ensi- ja Turvakotiyhdistuksen

Raide Ry:n ehkäisevän päihdetyön

TIEDOTE 01.06.2018

sjoman-177x63 .         pohjanvare-318x63

 

Espoon Nosturikeskus Oy Pohjanväre on 30.5.2018 toteutetulla liiketoimintakaupalla myynyt yhtiön ajoneuvonosturit -liiketoiminnan Sjöman Helsingin Nosturit Oy:lle. Samassa yhteydessä Sjöman myy Pohjanväreelle yhtiön henkilönostimia.

Kaupan tarkoituksena on poistaa yhtiöiden välinen kilpailuasetelma ja jatkossa kehittää kummankin yhtiön myyntitoimintaa yhteistyöllä ja yhteisillä toimenpiteillä.

Sjöman vahvistaa kaupalla merkittävästi asemaansa nosturivuokrauksessa erityisesti Läntisellä Uudellamaalla. Pohjanväre keskittää jatkossa liiketoimintansa henkilönostinten ja muiden rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen, sekä huoltoon.

Kummatkin yhtiöt ovat toimineet oman alansa pioneereina. Historiasta johtuen yhtiöiden liiketoimintakulttuuri ja palvelukonsepti ovat hyvin samankaltaiset. Liiketoimintakaupalla ja tulevalla yhteistyöllä yhtiöt hakevat yhteistä laajaa pohjaa toimintojensa pitkäjänteiseen ja asiakaskeskeiseen kehittämiseen.

“Haluamme keskittyä siihen liiketoiminta-alueeseen, joka viime vuosina on meillä luontevasti kasvanut eniten. Haluamme silti varmistaa, että asiakkaamme saavat myös nosturipuolella asiantuntevaa ja henkilökohtaista palvelua kauttamme jatkossakin. Sjöman oli meille tähän luontevin kumppanivalinta” toteaa Pohjanväre -yhtiöiden toimitusjohtaja, yrittäjä Jari Pohjanväre.

“Tässä kaupassa yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi”, toteaa Sjöman Helsingin Nosturit Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä Jan Sjöman.

Lisätietoja antaa:

Sjöman Helsingin Nosturit Oy
Jan Sjöman
Puh. 0400 425 795
Espoon Nosturikeskus Oy Pohjanväre
Jari Pohjanväre
Puh. 0400 505 700

 

Taustatietoja yrityksistä:

Sjöman Helsingin Nosturit Oy on nosturialalla toimiva perheyritys, jolla on toimipisteet Helsingissä ja Kotkassa. Åke Sjöman aloitti yritystoiminnan vuonna 1952 ja toi Suomeen ensimmäiset ajoneuvonosturit. Nyt Sjöman tarjoaa ajoneuvonosturipalveluja, erikois-kuljetuksia, haalauksia ja raskaita korjaamopalveluja. Konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli vähän yli 10 milj. euroa ja se työllistää noin 70 henkeä.
Pohjanväre-yhtiöt ovat erikoistuneet nostureiden, henkilönostimien ja rakennuskoneiden vuokraukseen, sekä näiden huoltoon. Juhani Pohjanväre aloitti työkonevuokrauksen 1964. Perheyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2017 n. 7,5 milj. euroa.